Hvem er vi?

Fernando Gregori Llinares

Født i Altea. Språk: Spansk og Engelsk. Hans far er entrepenør med virke i Altea de siste 40 årene.

965845322
Daglig leder og salgsjef

Vicente Lloret López

Født i Altea. Arbeidet hos Urbaltea de siste 10 år. Språk: Spansk og Engelsk.

965845322
Informasjon og administrasjon

Ronn Helge

Født i Norge, har bod i Altea og Oslo de siste 15 år bor nå i Altea. Helge har bred erfaring formidling av eiendom. Språk: Spansk, Engelsk og Norsk.

965845322
Internasjonal