Leie

Urbaltea formidler kun langtidsleie.

HVORDAN LEIE UT DIN BOLIG GJENNOM URBALTEA

1. Leiepris

Leien fastsettes på basis av dagens marked,m2,belligenhet og tilstand.

2. Utleie

Boligen vinduseksponeres ved vårt salgskontor i Alteas hovedgate,vår Web side. Den annonseres også i magasiner og aviser uten kostnader for utleieren.

3. Leiekontrakt

Når vi har en leietager til din utleiebolig lager vi utleiekontrakten som baseres på enighet mellom utleier og leietager. Utleiekontrakten signeres på vårt kontor av partene. Husk:For at utleiekontrakten skal være Juridisk gyldig i Spania må orginalen være på Spansk.

HVORDAN LEIE EN LEILIGHET GJENNOM URBALTEA

1. Valg

Med oss som rådgivere besøker vi sammen med deg de utleie boligene du har interesse av å se.

2. Avtale

Vi forhandler med utleieren for å oppnå best mulig avtale.

3. Bekreftelse

Vi undersøker alle dokumenter å påser at de er iorden.

4. Leiekontrakt

Leiekontrakten settes opp av oss og signeres av partene ved enighet om leieforholdet.