Kjøp Salg

HVORDAN SELGE DIN BOLIG GJENNOM URBALTEA

1. VURDERING

Vi verdifastsetter boligen basert på dagens marked,m2,beliggenhet og tilstand.

2. UTGIVELSE

Hvordan selger vi din bolig. Boligen annonseres i magasiner, aviser uten kostnader for selger,på vår Web side og vinduseksponeres ved vårt salgskontor i Alteas hovedgate.

3. SALG

Når vi har funnet en kjøper til din bolig og det er enighet mellom selger og kjøper lager vi en salg - kjøpskontrakt med de betingelser som må gjøres før overdragelsen av boligen.

4. SKJØTE (La Escritura)

Vi avtaler med kjøper å selger tidspunktet for å møtes hos Notaren for signering av salg - kjøpskontrakten. Notaren går gjennom kontrakten før overdragelsen,den signeres av partene og Notaren bekrefter overdragelsen.

HVORDAN KJØPE BOLIG HOS URBALTEA

1. VALG

Du forteller oss hva slags bolig,beliggenhet priside etc.du ønsker. Vi finner frem flere alternativer,tilrettelegger visningen og sammen med deg besøker vi de boligene du har valgt ut. Finner du en bolig du vil kjøpe er neste stepp som følger.

2. AVTALE

Vi forhandler med eieren av boligen for å oppnå best mulig avtale.

3. BEKREFTELSE

Vi sjekker at alle dokumenter vedrørende kjøp av boligen er i orden.

4. KJØP

Du underskriver kjøpskontrakten med de betingelser som er avtalt. Det avtales tidspunkt for å gå til La Notaria hvor Notaren går gjennom kjøpskontrakten med partene før overdragelsen av boligen. Selger og kjøper signerer på overdragelsen. Notaren bekrefter overdragelsen.