Dokumenthåndtering

Kontrakter

Gjennomføring av alle typer kommersielle kontrakter: kjøpssalg, leie, overføring, kjøpsopsjon mv.

Deeds

Processing of purchase deeds, declaration of work, inheritance, etc.

Administrative dokumenter

Innhenting av registreringsnotater, sertifikater (ikke-overtredelser, energi, etc.), rapporter (vurdering, etc.).