HVORDAN LEIE UT DIN BOLIG GJENNOM URBALTEA | Urbaltea Inmobiliaria

HVORDAN LEIE UT DIN BOLIG GJENNOM URBALTEA

  1. LEIEPRIS. Leien fastsettes på basis av dagens marked,m2,belligenhet og tilstand.
  2. UTLEIE. Boligen vinduseksponeres ved vårt salgskontor i Alteas hovedgate,vår Web side. Den annonseres også i magasiner og aviser uten kostnader for utleieren.
  3. LEIEKONTRAKT. Når vi har en leietager til din utleiebolig lager vi utleiekontrakten som baseres på enighet mellom utleier og leietager. Utleiekontrakten signeres på vårt kontor av partene. Husk:For at utleiekontrakten skal være Juridisk gyldig i Spania må orginalen være på Spansk.

* Urbaltea formidler kun langtidsleie.