HVORDAN KJØPE BOLIG HOS URBALTEA | Urbaltea Inmobiliaria

HVORDAN KJØPE BOLIG HOS URBALTEA

1. VALG. Du forteller oss hva slags bolig,beliggenhet priside etc.du ønsker. Vi finner frem flere alternativer,tilrettelegger visningen og sammen med deg besøker vi de boligene du har valgt ut. Finner du en bolig du vil kjøpe er neste stepp som følger.

2. AVTALE. Vi forhandler med eieren av boligen for å oppnå best mulig avtale.

3. BEKREFTELSE. Vi sjekker at alle dokumenter vedrørende kjøp av boligen er i orden.

4. KJØP. Du underskriver kjøpskontrakten med de betingelser som er avtalt. Det avtales tidspunkt for å gå til La Notaria hvor Notaren går gjennom kjøpskontrakten med partene før overdragelsen av boligen. Selger og kjøper signerer på overdragelsen. Notaren bekrefter overdragelsen.