Hvem er vi? | Urbaltea Inmobiliaria

Hvem er vi?

URBALTEA STAFF

Navn

Avdeling

 Data

Fernando Gregori Llinares
inmobiliaria@urbaltea.com

Daglig leder og salgsjef

Født i Altea. Språk: Spansk og Engelsk. Hans far er entrepenør med virke i Altea de siste 40 årene.

Vicente Lloret López
inmobiliaria@urbaltea.com

Informasjon og administrasjon

Født i Altea. Arbeidet hos Urbaltea de siste 10 år. Språk: Spansk og Engelsk.

Helge Ronn
hnronn@gmail.com

Internasjonal

 Født i Norge, har bod i Altea og Oslo de siste 15 år bor nå i Altea. Helge har bred erfaring formidling av eiendom. Språk: Spansk, Engelsk og Norsk.

*Vi samarbeider også med flere profesjonelle partenere i Spania og resten av Europa.